Próxima

edició

Primavera

2019

¿Quí som?

VALÉNCIAFEST naixqué en 2013, baix el nom de Fira d’Entitats Valencianistes, com una humil contribució d’unes quantes associacions valencianes a l’autoestima del poble valencià.
Des de llavors, el proyecte ha anat creixent, tant en número d’expositors com en varietat dels mateixos, fins a alcançar la vintena de casetes expositores en l’última edició de 2017.

L’intenció és ferma: seguir creixent i incorporant nous expositors que vullguen contribuir a que els valencians nos conegam i valorem cada dia més. Expositors de tots els punts de la Comunitat Valenciana són convidats i benvinguts a VALÉNCIAFEST, perque tots som part d’eixe concepte de VALENCIANIA que a tots nos agermana, i perque tots som actors principals d’eixe patromoni valencià que volem mostrar orgullosos al món.
Més sobre ValénciaFest
És una fira que pretén aünar en un mateix espai una ampla oferta de manifestacions típiques valencianes: cultura, tradicions, folclor i productes autòctons valencianas.
La Comunitat Valenciana, concepció moderna de l’històric Regne de Valéncia, és una terra que posseïx, sense voler pecar de chovinisme, un patrimoni històric i cultural envejable. Un patrimoni llaurat a lo llarc d’una història que afona les seues raïls en lo més llunt dels temps, i que ha anat conformant un solage singular a lo llarc dels sigles gràcies a totes les aportacions dels pobles que han anat deixant la seua emprenta en la nostra història. Ibers, romans, visigots, àraps, aragonesos… tots han anat molejant lo que hui en dia som com a poble i lo que hui en dia podem lluir com una riquea colectiva sense parangó.
Una riquea composta per diversos factors etnològics, folclòrics, llingüístics, econòmics, etc, que, per desgràcia, creem que la societat valenciana desconeix en gran medida, sent este desconeiximent una de les causes que subjauen en la baixa autoestima que, en general, presenta la societat valenciana del sigle XXI. No se pot amar lo que no se coneix. Baix esta premissa, VALÉNCIAFEST pretén ser un gran escaparat per a la riquea cultural del poble valencià, un espai en el que la societat valenciana puga retrobar-se en una Valéncia que se mostra orgullosa al món. Un espai a on els sectors productius autòctons puguen ensenyar a la societat valenciana que ací, en 2018, se fan uns productes de primeríssima calitat. Un espai a on els més jóvens descobrixquen l’immensa riquea de les nostres tradicions i la nostra cultura. 
En definitiva, un espai en el que l’orgull de ser i sentir-se valencià se carregue de “raons objectives”, i en el que la societat valenciana s’autodescobrixca i retrobe en sí mateixa.  
Valéncia és única, ara només es tracta d’ensenyar-li als propis valencians per qué ho és.   

Objectius de ValénciaFest

 • Fomentar l’autoestima de ser i sentir-se valencians a través del coneiximent del nostre gran patrimoni històric, cultural, social i econòmic.
 • Donar l’oportunitat als expositors d’oferir als visitants informació i promoció de les seues activitats.
 • Oferir als visitants un ample palmito d’activitats lúdiques relacionades en la valencianitat, aixina com una gran mostra de productes típics de la nostra terra.
 • Oferir a la societat valenciana una image positiva de l’identitat valenciana.

Activitats 

 • Exposisió fotogràfica 
 • Pintacares, photocall i dibuixos infantils (GAV)
 • Jocs tradicionals (El Piló/GAV)
 • Merchandising
 • Productes tradicionals
 • Firma de Llibres
 • Llibres descatalogats
 • Novetats Editorials

Organisació  

 L’organisació de la fira correrà a càrrec de Plataforma Valencianista, concretament, de part d’un equip de treball compost per membres de la directiva de l’entitat aixina com una série de colaboradors externs que aporten desinteressadament el seu coneiximent i treball. Per a tal efecte, se constituïx un Comité Organisador que és l’encarregat de dur avant el proyecte. Contem en l’experiència de les cinc edicions anteriors i en l’ilusió de vore com any darrere any la fira creix, mantenint el recolzament i fidelitat de les entitats i empreses que començaren esta aventura en nosatros, allà pel 2013.

Cultura, tradició, folclor, artesania...

...sectors productius, denominacions d’orige

VALÉNCIAFEST, patrimoni valencià

Colaboren